אאא

 ליארצייט של רבי נחמן מברסלב

חלק א: סוד גילוי אור ה' ברגעי הסתרה - 'איה'???

למה השירים 'איכה', ו'אפילו בהסתרה שבתוך הסתרה' מדברים כמעט לכל אחד? כי הם חלק ממציאות החיים של – כל אדם!

שירים אלו, מתורת רבי נחמן מברסלב, והם מתארים את המצבים והרגעים שאנו הכי לא אוהבים בחיים, כשמרגישים:

נשארתי לבד! הקב"ה עזב אותי, או - הסתיר פניו ממני!

משל: לאב ובן שמשחקים מחבואים, האב התחבא לילד, והילד לא מוצא את אביו. אם הילד חכם, הוא מאמין וזוכר שאביו נמצא, רק שהוא מתחבא לו, ומחכה שיחפש אותו, ולא יתייאש מהחיפוש. ואם לילד אין אמון באביו, הוא יחשוב שאביו ברח לו באמצע המשחק...

הנמשל: הקב"ה לא עוזב אף אחד, בשום מצב ובאף רגע. הקב"ה, הוא זה שמביא את רגעי הניסיון וההסתרה, וע"כ, הוא תמיד נמצא רק בהעלם ובהסתרה.

מטרת הניסיון: שנחפש אותו ונתקרב אליו, וכך, נעלה לדרגה יותר גבוהה. רק, שלפעמים הניסיון מבלבל, ואנו בטוחים שנותרנו ממש ממש לבד!

במאמר ננסה בעז"ה להסביר: כיצד מתמודדים נכון ברגעי הסתרה, ואף לזכות בזכותם - לשפע ברכות וישועות בגשמיות וברוחניות.

'אם אסק שמים - שם אתה!

אציעה שאול – הינך!

בכל מקום שאתה שנפלת לשם - נמצא איתך ה' יתברך!'

המאמר מבוסס על ליקוטי מוהר"ן, תנינא פרק יב': 'איה מקום כבודו'.

וכן פרקים מליקוטי הלכות שכתב מוהרנ"ת.

המאמר מורכב משני חלקים: בסיום הפרק השני מצורף:

מדריך מעשי ברגעי 'חושך' - לגילוי ההסתרה! קריאה מהנה!

הארה: המאמר אינו מתיימר להסביר או להעמיק במונחים קבליים, רק מזכיר דברים בצורה נקודתית ופשוטה, לתועלת הבנת התהליך, והוא רחום ויכפר עוון.

# לעולם יש רק מלך אחד ויחיד – הקב"ה:

'שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד' - הקב"ה "מלא כל הארץ כבודו"ו'לית אתר פנוי מיניה', הקב"ה 'ממלא כל עלמין, מסובב כל עלמין', אין מציאות של מקום שהקב"ה לא נמצא בו, וצריך לשנן:

'אין שום מציאות בעולם – חוץ מה' יתברך'!

כל מציאות העולם, היא - מציאות אלוקית!

אבל, לפעמים מציאות ה' נמצאת:

בהסתרה, ב'לבושים' וקשה להרגיש את - נוכחות ה' בצורה גלויה!

אומנם, הקב"ה נמצא בהסתרה, אבל, חשוב לזכור, שכל העולם מלא אלוקותו, ז"א:

'הכל אלוקות - ואלוקות זה הכל'!

# הקב"ה ברא את העולם בעשרה מאמרות: הקב"ה ברא עולמות והחריבן, וכדי לברוא את עולמנו, מכיון שכל העולם מלא אלוקות ה' יתברך, הוא את היה צריך לצמצם את אלוקותו, ולהשאיר 'חלל פנוי' שנראה - כאילו פנוי מאלוקותו, וברא את העולם בעשרה מאמרות.

# רוח הקב"ה מרחפת על פני המים – איזה רוח?

"והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים" (בראשית א', ב').

# היכן המאמר העשירי? הקב"הברא את העולם במאמר פיו - בעשר מאמרות, אבל, בתורה, בתאור מעשה בראשית, מוזכרים רק תשע מאמרות פי ה': "ויאמר ה'".

היכן המאמר העשירי? חז"ל מגלים סוד עצום:

המאמר העשירי הוא - מאמר 'נסתר'! מאמר 'סתום'!

המאמר העשירי לא נכתב בצורה מפורשת, אלא:

נרמז במילה - "בראשית".

# מדוע המאמר העשירי 'נסתר'? האדם הוא עולם קטן, וכל תהליך בריאת העולם, הוא תהליך שעובר על כל אדם, וכך, באותם שלבים, לכל אדם נבנה עולמו הגשמי והרוחני.

אבל, מכיון שהקב"ה ברא עולמות והחריבן, גם אנו עוברים במהלך החיים את התהליך, שבו מרגישים, שעולמנו 'חרב' עלינו, ואז, הוא נבנה מחדש.

במאמר העשירי, כבודו של ה' יתברך נמצא, אבל:

בהעלם ובהסתרה, וזה שכתוב: "כבוד ה' הסתר דבר"!

ולכן, לכל אדם יש בחייו זמנים ומקומות שבהם:

כבוד ה' נמצא שם, אבל – בהעלם ובהסתרה!

ההסתר הופך את המקומות והזמנים הללו – לניסיון עבורו!

צריך לשנן: "הלא, את השמים ואת הארץ, אני מלא - נאום ה'".

# איך מרגישים בזמן שהקב"ה-  נמצא 'בהסתרה'? יש ימים או מצבים, שחושבים:

כל העולם נגדנו - העולם חשך בעדנו!

לא רואים – שום דבר טוב, מכל הטוב שיש בחיינו.

הקב"ה מעמיד אותנו בניסיון, ואנו:

לא מרגישים, ולא רואים 'בעיניים' כלום – חוץ מהחושך!

אבל, באמת: הקב"ה תמיד נמצא בחושך של חיינו – בהעלם ובהסתרה!

אנו מרגישים, כאילו קורה לנו משהו - 'רע'!

היאוש - מזדחל, ו'חושך' - מחשיך בעדנו!

# עצור! לא תתבלבל – הקב"ה לעולם לא עוזב אותך!

אף ב'חושך', הקב"ה לא מסיר השגחתו מאיתנו - לרגע אחד!

בזמנים של - הסתרה בתוך הסתרה:

הקב"ה נמצא איתנו, רק שהוא לא נמצא בצורה ממש - מורגשת וגלויה.

אלו הזמנים, שיונקים את חיותם:

מהמאמר הסתום - המאמר הנסתר!

# אין רע יורד מהשמים: אומר המגיד ממעזריטש, שאין רע יורד מהשמים, כי לרע אין שום אחיזה!

כיון שבמעשה בראשית - הקב"ה לא ברא שום דבר 'רע', ולכן:

גם מה שנראה רע, השורש שלו הוא – טוב!

רק ששורש הטוב שבדבר, נמצא בצורה  – מכוסה ונסתרת!

# ההסתרה היא – הניסיון שהקב"ה הכין עבורנו:

זמנים אלו, הם ניסיון עבורנו, ושאלת ה'מיליון' דולר היא:

האם נצליח לזכור שהקב"ה נמצא איתנו ברגעים אלו, או:

יצר הרע ינצח אותנו, ויצליח לשכנע אותנו:

שזהו מקום חסר - 'אלוקות'!

וכך, נכשל בניסיון – ונתרחק מה' יתברך!

הזמנים הללו הם רגעי ניסיון, שמטרתם - להעלות אותנו:

מהדרגה שאנו מצויים בה היום – לדרגה הבאה!

# אין מקום שנעדר - מציאות ה' יתברך: גם ברגעים ובזמנים הכי חשוכים בחיינו, חייב לזכור:

שאין מציאות של מקום, שהחיות האלוקית לא - מחייה אותו!

אין מקום חסר או נעדר - מציאות וחיות אלוקית!

# מדוע הקב"ה ברא את המקומות הללו?

משל לאדם: שרוצה לזרוק חפץ לגובה, מה הוא עושה? מוריד את ידו עם החפץ למטה, וכך, לוקח תנופה חזקה, ומעלה את ידו למעלה בעוצמה. אם הוא לא היה נוהג כך, החפץ לא היה מגיע לגובה המקסימלי.

מטרתם הזמנים הללו - להעלות את האדם לדרגה יותר גבוהה!

# כל עליה בדרגה – נעשית בשלבים:

"רוח אלוקים מרחפת" - אומר הזוהר הקדוש על המילים: "ורוח אלוקים מרחפת על פני המים": "דא רוחו של משיח".

רוחו של משיח תמיד - מצויה עם האדם, כי אין מקום ש'פנוי' מנוכחות ה' יתברך!

רוח אלוקים שריחפה על התוהו ובוהו בזמן מעשה בראשית, היא - רוחו של המשיח.

רוח משיח – השגחה פרטית: בכל זמן ומצב יש על האדם השגחה פרטית, שמוליכה, מסייעת ומחלצת אותו - מכל מצב שנמצא בו!

אף פעם האדם נמצא – לבד!

כדי לעלות דרגה בגשמיות וברוחניות, צריך ללמוד את השלבים שהיו בבריאת העולם, כי - כפי שאמרנו, האדם הוא עולם קטן, ואותם השלבים שהיו בבריאת העולם, עוברים על האדם.

שלב ראשון – תוהו ובוהו:

כשמרגישים העדר אור או 'חושך', ויש קושי:

שמביא להרגשת - חורבן או יאוש, זה בדיוק המצב הזה!

צריך לדעת שני דברים:

הראשון: אתה בדרך לדרגה חדשה, להתהוות דבר – יותר טוב!

השני: אפילו שנראה לך - שהמצב 'חורבן':

רוחו של משיח מרחפת – נמצאת איתך שם...

# שלב שני - חלל שנראה כאילו הוא 'פנוי' מאלקותו: אלוקותו יתברך תמיד נמצאת, אבל, הקב"ה יצר כביכול 'חלל' שנראה פנוי מגילוי האלוקות, ז"א:

נוכחותו מצויה שם - בהסתר, ולא בגלוי כמו - בשאר העולמות!

# האדם הוא עולם קטן, ולפני יצירה או בריאת - כל דבר חדש, הוא עובר את אותו התהליך שהיה בבריאת העולם: בכל פעם שהאדם צריך לעלות בדרגה, ולהתקדם בעבודת ה', או לקבל שפע גשמי או רוחני חדש, הוא יעבור תהליך דומה.

# שבירה של הדרגה העכשוית, מאפשרת עליה לדרגה החדשה:

רק לאחר שנפרד מהעולם:

מהדרגה שהיינו בה עד היום – נוכל לעלות לדרגה הבאה!

והמעבר הזה, נראה בדיוק כמו שהיה - בזמן בריאת העולם:

שהקב"ה בנה עולמות והחריבן.

כך אנו מרגישים בזמן הסתרה, כאילו עולמנו - חרב עלינו...

# חייב לשנן – ה'תוהו ובוהו' -  הוא חלק מההתקדמות ומהבניה:

האם משהו יעלה על הדעת, שניתן לבנות - מבלי להרוס קודם את מה שכבר היה קיים?

חייב לעבור צירי לידה - כדי להגיד את ה'מזל טוב'!

# כל מאורעותיו לטובתו: רבי נחמן אומר שאם האדם זוכר שכל מאורעותיו הם לטובתו, הוא חי - במעיין עולם הבא.

מדוע? כי הוא ידע, שאפילו אם הוא מרגיש הסתרה:

אין זה באמת הסתרה! זהו רק - שלב ביניים שיצמיח אותו, וכך:

הוא מתחזק לא מתבלבל – משום ניסיון!