אאא

טרגדיה בבית שמש עם היוודע פטירתה במהלך השבת של האישה החשובה והמחנכת מרת נעכא פרידמן ע"ה, אשת הרה"ח ר' יצחק מרדכי פרידמן, מחשובי חסידי ביאלה, בת 45 בלבד בפטירתה.

המנוחה היא בת למשפחת דופלט מחסידי ערלוי, ובהגיעה לפירקה היא נישאה לבעלה מחסידי ביאלה שאף משמש כגבאי בית המדרש של החסידות בבית שמש.

בחייה עבדה המנוחה כמורה ומחנכת ברשת 'בית יעקב' וזכתה ללמד תלמידות רבות בדרך התורה וההלכה עד אשר היא חלתה במחלה הקשה רח"ל, ומאז החל מצבה הבריאותי להתדרדר מאד ובשבת האחרונה היא השיבה את נשמתה ליוצרה למגינת לבם של בני המשפחה ומכריה הרבים.

בפטירתה הותירה אחריה את בעלה וחמישה ילדים יתומים שנשארו כעת ללא אמא.

הלווייתה תתקיים בשעה 23:30 בבית ההלוויות שמגר, להר המנוחות שם היא תטמן.

תהא נשמתה צרורה בצרור החיים.