אאא

חבוט כמו 'ערבה'? לא לישון!

ליל הושענא רבה – ליל הישועות!

לילה שהכל יכול להשתנות – אל תפסיד!

הושענא רבה הוא יום 'גמר החיתום', ביום זה:

נקבע החותם על דין האדם - לשנה החדשה.

תתעורר! הלילה אפשר לשנות הכל!

נקודות חשובות – שאסור לפספס:

# הושענא רבה – תוקף גילוי האהבה: ביום זה, הקב"ה מגלה את תוקף אהבתו אלינו - כפי שאנחנו, איך שאנחנו – בניו אהוביו!

ללא קשר לתורה ומצוות, בדיוק כמו אב שאוהב את בנו, בלי קשר להתנהגותו, או מעלותיו.

# הושע ביום - הושע– נא: יום ה-נ"א (החמישים ואחד) מר"ה אלול ועד הושענא רבה, הוא יום שיש בו:

'הושענא' - ישועה גדולה! זוכים בו לישועות - במתנת חינם!

# ה'פתקים' שב'אוצר' המלכות - נמסרים: בר"ה נכתבו ה'פתקים' מה שנגזר על כל אחד, אבל, עד יום הושענא רבה, הפתקים מצויים באוצר המלכות – ועדיין לא נמסרו לביצוע, וביום זה, עוד ניתן לשנות כל גזר דין!

# חיתום הדין הסופי – תעורר רחמים! ביום זה מתעוררים רחמים רבים, ומי שמתעורר לצעוק מעומק הלב "ממעמקים קראתיך ה'" מעורר רחמים על עצמו, ויכול:

לשנות את הדין - שנגזר ונחתם עליו בר"ה!

להפוך הכל לטובה – בחסד וברחמים.

# ישועה לכל! אף לערבה – ללא טעם וריח: הקב"ה ברחמיו הרבים, נותן ביום זה ישועה, למי שאין בו טעם וריח, למי שאין תורה, מצוות ומעשים טובים, והדבר נרמז – בחביתת הערבות שאין בהם טעם וריח (דומה לקורונה? קח ישועה!).

# הערבה דומה – לשפתיים: תמלמל ותבקש בשפתיך שהקב"ה – יושיע אותך! תבקש מהקב"ה: אומנם, אין בי תורה ומצוות, אבל, בכל אופן אני מבקש ברחמיך הרבים ובמתנת חינם, כי:

אני 'חבוט' כמו ערבה – וצריך ישועות, והערבה דומה לשפתיים!

אף אני מבקש בשפתי, הושע נא אותי - ביום הישועה.

ביום זה לא צריך זכויות, הערבה דומה לשפתיים – כך אני מבקש בשפתי הדלה, 'הושע – נא' כי ביום זה, אתה נותן בלי לבדוק אם אני זכאי או לא.

# הצעקה – משנה את גזר הדין: ע"י תפילה וצעקה – ניתן לשנות כל גזר דין! כפי שכתוב: "יפה צעקה לאדם - בין קודם גזר הדין לבין לאחר גזר הדין"! (ר"ה, ט"ז).

הצעקה – בכוחה לשנות כל גזרה, אף לאחר שנחתמה - בחותם של טיט.

# חידוש המלכות – הגדלת מלכותו: תפילה ובקשה ביום זה, מוכיחה על ביטול עצמי, והכרה מוחלטת שהכל מאת ה' יתברך.

הבנה שרק הקב"ה מולך בעולם, ועושה הכל לרצונו - וכרצונו, ואתה מבקש את רחמיו, וזה, החזרת המלכות לקב"ה:

הכרה, הגדלה והאדרת - מלכות ה' יתברך!

וע"י זה האדם מתחיל מצב חדש של 'יחוד' עם הקדוש ברוך הוא, האדם מקבל את עול מלכות ה' מחדש, ולכן:

יכול להיגזר עליו, גזר דין חדש שהוא בבחינת - שפע חדש!

# הכרה ב'יחוד' ה' – ובמלכותו: 'יחוד' הוא – איחוד שני דברים, מבלי אפשרות להפרדה. ואחרי שזכינו ל'ימינו תחבקני' בסוכות, האיחוד הוא חזרה ושיבה לה' יתברך מאהבה - שאינה תלויה בדבר, וקבלת עול מלכות שמים מרצון, ולכן:

בהושענא רבה - אפשר לשנות את הדין ע"י קבלת מלכות ה' באהבה.

'יחידה ליחדך' - אתה רוצה 'יחוד' עם מלכו של עולם? רוצה לדבק בו מאהבה? אם כן, אתה כמו ערבה, שהיא סמל הישועה – 'הושע-נא'!

אף שאתה כמו ערבה, הרצון שלך לקרבה:

'ערב' ויקר לה' יתברך, והוא ישנה את דינך – ויביא את הישועה!

# מידת החסד – מזכה בדין: ביום זה, הקב"ה דן את האדם במידת החסד, והיא: יכולה לזכות – כל אחד בדין!

ע"י ההקפות וההושענות - ומתגלים 'אורות' של רחמים!

אתה מושך על עצמך חסדים גדולים, והקב"ה מושיע אותך למען שמו הגדול והנורא:

"הושע-נא, למענך אלקינו – הושע-נא".

# אין לי טעם וריח, אבל – אני בן! אפילו אם אין בך תורה ומצוות - טעם וריח. ביום זה, אתה יכול לבקש מהקב"ה הכל, מתוקף היותך - 'בן'!

כי בן נשאר בן בכל מצב, ואומר ה'שפת אמת': "ודווקא זאת חביבותם של ישראל לפני הקב"ה, כי רק - בני ישראל נקראים 'בנים'למקום", ולכן:

"ולכל איש ישראל שדבק בה', ואתם הדבקים בה' אלוקיכם – חיים כולכם היום" (סוכות תרל"א).

אנו בנים, וזו הזכות שמזכה אותנו - בחיים!

# סגולה נפלאה – אמירת 'עלינו לשבח' ישר והפוך: "מאוד טוב לומר ביום הושענא רבה 'עלינו לשבח' - שבע פעמים (מדובר בחלק הראשון של תפילת עלינו לשבח), שלוש פעמים ישר, ושלוש פעמים הפוך, ופעם השביעי ישר" ('יסוד יוסף' פרק ע"ח).

ומוסיף, שאם עשרה אומרים ביחד את הסדר הזה:

מצילים את הקהילה – מכל סיבות רעות!

# ספר דברים – מיתוק הדינים: נוהגים בהושענא רבה לקרוא ספר דברים, שהוא משקף את ארבעת חומשי התורה הראשונים, והוא:

רומז על העלאת הגבורות לשורשן - והמתקת הדינים!

הדינים מתבטלים, והאדם זוכה – לשפע חסדים והשפעות טובות.

# מי שיצעק – בוודאי יענה! ה'שפתי צדיק' כותב: "ביום הושענא רבה האדם חייב לצעוק ומי שיצעק – ייענה בוודאי" (הושענא רבה, אות ל"ב):  אף אחד לא יודע – מה נגזר עליו! ועל מה צריך לצעוק! ממשיך ה'שפתי צדיק':

"משמע שאם יצעוק – ייענה לו בוודאי"!

"ומחויב כל אחד לצעוק אף שאינו יודע מה צריך ומה חסר לו, רק יצעוק סתם: 'הושע-נא'".

# ערבה חבוטה – קח ישועות! ביום זה, אם האדם מרגיש ביטול עצמי, שאין לו זכויות לבקש, והוא כמו ערבה חבוטה, ומכיר בעומק הנפש שהכל זה ה'.

אף אם לא ראוי לפי מעשיו - יש פתרון!

תצעק מכל הלב, תבקש – לא נושעתי עדיין!

ואף, אם איני ראוי לפי מעשי?

צעקת ליבי מוכיחה שאני תלוי – אך ורק בך!  

# הצעקה - מעוררת את הרצון העליון: ע"י הצעקה, מתעורר הרצון העליון למלך למלוך עלינו:

וזה בקשתנו – שהקב"ה יעשה - לא למעננו!

רק למען הגדלת כבוד שמו ומלכותו, כמו שכתוב: "למעני למעני אעשה", וזה היום נקרא הושענא רבה - למען שיתגדל ויתקדש שמיה רבה, ולכן:

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

תוקף הרצון של האדם, מעורר את - הרצון העליון.

ונשפע טובה וברכה לכל ישראל.

הושע נא – כי אין בנו מעשים,

רק הושיענו למען שמך, ונזכה לישועות, אמן!

כדי להקל על הקוראים, הבאנו כאן את 'עלינו לשבח' ישר, ומייד לאחריו את 'עלינו לשבח' הפוך.

ישר:

עָלֵינוּ לְשַׁבֵּחַ לַאֲדוֹן הַכֹּל, לָתֵת גְּדֻלָּה לְיוֹצֵר בְּרֵאשִׁית, שֶׁלֹּא עָשָׂנוּ כְּגוֹיֵי הָאֲרָצוֹת, וְלֹא שָׂמָנוּ כְּמִשְׁפְּחוֹת הָאֲדָמָה. שֶׁלֹּא שָׂם חֶלְקֵנוּ כָּהֶם, וְגוֹרָלֵנוּ כְּכָל-הֲמוֹנָם, שהם כורעים ומשתחווים לפני הבל וריק, וַאֲנַחְנוּ מִשְׁתַּחֲוִים לִפְנֵי מֶלֶךְ מַלְכֵי הַמְּלָכִים הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, שֶׁהוּא נוֹטֶה שָׁמַיִם וְיֹסֵד אָרֶץ, וּמוֹשַׁב יְקָרוֹ בַּשָּׁמַיִם מִמַּעַל, וּשְׁכִינַת עֻזּוֹ בְּגָבְהֵי מְרוֹמִים. הוּא אֱלֹהֵינוּ וְאֵין עוֹד אַחֵר, אֱמֶת מַלְכֵּנוּ וְאֶפֶס זוּלָתוֹ. כַּכָּתוּב בַּתּוֹרָה: וְיָדַעְתָּ הַיּוֹם וַהֲשֵׁבֹתָ אֶל לְבָבֶךָ, כִּי יְהֹוָה הוּא הָאֱלֹהִים בַּשָּׁמַיִם מִמַּעַל וְעַל הָאָרֶץ מִתָּחַת. אֵין עוֹד

הפוך:

עוֹד אֵין מִתָּחַת הָאָרֶץ וְעַל מִמַּעַל בַּשָּׁמַיִם הָאֱלֹהִים הוּא יְהֹוָה כִּי לְבָבֶךָ אֶל וַהֲשֵׁבֹתָ הַיּוֹם וְיָדַעְתָּ בַּתּוֹרָה כַּכָּתוּב זוּלָתוֹ וְאֶפֶס מַלְכֵּנוּ אֱמֶת אַחֵר עוֹד וְאֵין אֱלֹהֵינוּ הוּא מְרוֹמִים בְּגָבְהֵי עֻזּו וּשְׁכִינַת מִמַּעַל בַּשָּׁמַיִם יְקָרוֹ וּמוֹשַׁב אָרֶץ וְיֹסֵד שָׁמַיִם נוֹטֶה שֶׁהוּא הוּא בָּרוּךְ הַקָּדוֹשׁ הַמְּלָכִים מַלְכֵי מֶלֶךְ לִפְנֵי מִשְׁתַּחֲוִים וַאֲנַחְנוּ, וריק הבל לפני ומשתחווים כורעים שהם, הֲמוֹנָם כְּכָל וגוֹרָלֵנוּ כָּהֶם חֶלְקֵנוּ שָׂם שֶׁלֹּא הָאֲדָמָה כְּמִשְׁפְּחוֹת שָׂמָנוּ וְלֹא הָאֲרָצוֹת כְּגוֹיֵי עָשָׂנוּ שֶׁלֹּא בְּרֵאשִׁית לְיוֹצֵר גְּדֻלָּה לָתֵת הַכֹּל לַאֲדוֹן לְשַׁבֵּח עָלֵינוּ.

פתקא טבא.