אאא

ביקורו ההיסטורי של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי אמש (שלישי) ב'טיש נעילת החג' של כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ, שנערך בהיכל בית המדרש הגדול והחדש של החסידות, הכה גלים.

 מרן הגר"ח קנייבסקי בויז'ניץ, אמש

בשיאו של המעמד, בו השתתפו אלפי חסידי ויז'ניץ, מהארץ ומהעולם, הקריא הגאון רבי יצחק שאול קנייבסקי, בנו של מרן הגר"ח קנייבסקי, את דברי הברכה של אביו לרגל חנוכת הבית לבית המדרש.

בדבריו, המתפרסמים במלואם לראשונה ב'כיכר השבת', אמר הגרי"ש כי "אאמו"ר שליט"א ביקש ממני למסור את הדברים דלהלן, ואני אומרם ככתבם וכלשונם:

"ראשית אאמו"ר שליט"א ביקש לומר ברבים שהוא מאוד מעריך את כל פעולותיו וצדקותיו הגדולים של הרב'ה שליט"א הידועים לו למען הרבות כבוד שמים ויראת שמים בתורה וחסד לשם שמים, ובפרט עתה בבניית הבית הגדול הזה שהוא לכו"ע בית גדול במגילה כ"ז א'. גם מקום שמגדלים בו תורה כידוע שהרב'ה מחנך לזה כל הימים, וגם מקום שמגדלים בו תפילה.

"ואאמו"ר שליט"א מברך את הרב'ה שליט"א שיזכה להגדיל תורה ויראה וחסד כשאיפת ליבו הטהור מתוך בריות גופא ונהורא מעליא.

"עוד ביקש אאמו"ר שליט"א לומר שהוא מאד שמח לשמוע שנתקיימה בקשתו ובקשת דודו מרן החזו"א זללה"ה שהתאמצו בזה מאוד ועשו גנרטור חשמל כשר לשבת קודש בבהמ"ד שהחזו"א סבר שהוא מעיקר הדין, ואמר אאמו"ר שליט"א שכל העוסקים והמקפידים להיזהר להשתמש רק בגנרטור כשר בשבת יזכו לברכתו של האי סבא קדישא מרן הח"ח זצ"ל שיזכו לבנים גדולי ישראל.

הרב אב''ד, האדמו''ר מויז'ניץ, מרן הגר''ח קנייבסקי והגרי''ש קנייבסקי מקריא את דבריו (צילום: שוקי לרר)
הרב אב"ד, האדמו"ר מויז'ניץ, מרן הגר"ח קנייבסקי והגרי"ש קנייבסקי מקריא את דבריו (צילום: שוקי לרר)

"עוד ביקש אאמו"ר שליט"א להציע לציבור גדול וקדוש זה ללמוד בשנת השמיטה בהאי שתא כל יום כשתי הלכות בהלכות שביעית ועי"ז נזכה שלא יימצאו תינוק ותינוקת שאין בקיאין בהל' שביעית ועי"ז נזכה להגאולה השלימה בב"א כמשאחז"ל בסנהדרין במוצאי שביעית בן דוד בא.

"אאמו"ר שליט"א מברך את כל הציבור הקדוש הזה שיזכו לנחת דקדושה מכל יוצ"ח ויתקיים בנו מקרא שכתוב 'וציויתי את ברכתי'".

האלפים בביהמ''ד החדש בעת ביקור מרן שר התורה (צילום: שוקי לרר)
האלפים בביהמ"ד החדש בעת ביקור מרן שר התורה (צילום: שוקי לרר)

ל"כיכר השבת" נודע כי המפתח לביקורו של שר התורה בויז'ניץ היה נושא הגרנטור, שכן, בימי מרן החזון איש זיע"א, כ"ק האדמו"ר ה'אמרי חיים' זיע"א סבר אמנם כפוסקי ההלכה שלא צריך להקפיד על גנרטור בשבת, ואפשר להשתמש בחשמל - אך למרות זאת, בשנת תשי"ב, הורה להתקין גנרטור בבית המדרש כדעת החזון איש שכן סבר שהוא המרא דאתרא.

התקנת הגנרטור בימים ההם הובילה לכך שהחזון איש טרח והשתתף במעמד חנוכת הבית של בית המדרש ויז'ניץ, והאדמו"ר ה'אמרי חיים' אף ליווה אותו לאחר-מכן ביציאה, כשהשניים רוחשים כבוד רב זה לזה.

מרן ה'חזון איש' עם כ''ק ה'אמרי חיים' זיע''א בשנת תשי''ב (ארכיון)
מרן ה'חזון איש' עם כ"ק ה'אמרי חיים' זיע"א בשנת תשי"ב (ארכיון)

במרוצת השנים, הגנרטור התקלקל ולא היה מי שיטרח לתקן אותו וכך בית המדרש עבר לשימוש בחשמל בשבת. ברבות הימים, דעתו של מרן הגר"ח קנייבסקי לא היתה נוחה מכך ואף התבטא לפני למעלה מעשר שנים, כפי שדווח אז ב'כיכר השבת', לאחר שריפת אחד-עשר ספרי התורה בויז'ניץ, כי הדבר אירע לאחר שפגעו ב'חזון איש' בכך שהפסיקו את השימוש בגרנטור בשבת.

מרן הגראמ''מ שך זיע''א עם כ''ק ה'ישועות משה' זיע''א בשנת תשמ''ג (ארכיון)
מרן הגראמ"מ שך זיע"א עם כ"ק ה'ישועות משה' זיע"א בשנת תשמ"ג (ארכיון)
הגדלה
מרן הגראמ''מ שך זיע''א עם כ''ק ה'ישועות משה' זיע''א בשנת תשמ''ג (ארכיון)
מרן הגראמ"מ שך זיע"א עם כ"ק ה'ישועות משה' זיע"א בשנת תשמ"ג (ארכיון)

אלא שכעת, עם בניית בית המדרש החדש והמפואר של החסידות, הוחליט בהוראת האדמו"ר לחזור ולהשתמש בגנרטור בשבת, וכבר בימי המצ'ינג הענק שערכה החסידות, לגיוס תרומות עבור בניית בית המדרש, הרבי מויז'ניץ התחייב למרן הגר"ח קנייבסקי כי במקום יותקן גנרטור, ושר התורה צירף את ברכתו לכל התורמים לבניית בית המדרש.

בליל הושענא רבה, ערב חג שמחת תורה, הגיע הרב אב"ד קרית ויז'ניץ, בנו של האדמו"ר, למעונו של מרן שר התורה בכדי להזמינו למעמד חנוכת הבית במוצאי שמחת תורה. הרב אב"ד שוחח באריכות עם הגרי"ש קנייבסקי, בנו של מרן, והסביר לו כי אכן, כמובטח, הותקן גנרטור לשימוש בשבת קודש.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

הרב אב''ד בביקור במעונו של הגר''ח, בשיחה עם בנו הגרי''ש (צילום: שוקי לרר)
אב"ד קרית ויז'ניץ בביקור במעונו של הגר"ח, בשיחה עם בנו הגרי"ש (צילום: שוקי לרר)
הגדלה
הרב אב''ד, האדמו''ר מויז'ניץ, מרן הגר''ח קנייבסקי והגרי''ש קנייבסקי מקריא את דבריו (צילום: שוקי לרר)
אב"ד קרית ויז'ניץ, האדמו"ר מויז'ניץ, מרן הגר"ח קנייבסקי והגרי"ש קנייבסקי מקריא את דבריו (צילום: שוקי לרר)

הדברים עוררו שמחה עצומה אצל מרן שר התורה והוא הביע מיד את נכונותו לבוא ולהשתתף במעמד ההיסטורי בכדי לחזק את ידי שומרי שבת המקפידים על השימוש בגרנטור, והדברים אף באו לידי ביטוי גם בדברים שנשא בנו הגרי"ש במעמד האלפים בבית המדרש החדש.

האלפים בביהמ''ד החדש בעת ביקור מרן שר התורה (צילום: שוקי לרר)
האלפים בביהמ"ד החדש בעת ביקור מרן שר התורה (צילום: שוקי לרר)
הגדלה
 (צילום: שוקי לרר)
(צילום: שוקי לרר)