אאא

בדמי ימיו: ראש הכולל, הרה"ג רבי נתן דיסלדורף, הלך היום (שני) לעולמו, בגיל 54, לאחר שהיה מורדם ומונשם בשל דלקת ראות שהסתבכה. שכנו, הראב"ד וראש הישיבה הגאון רבי שטרנבוך, הספיד אותו בדמעות.

המנוח היה נשוי ליבל"א מרת פריידי שתחי', המחנכת המפורסמת מירושלים ובתו של הגאון ר' חיים יצחק ספטימוס שיבל"א. בשנים האחרונות כיהן המנוח בראשות כולל "אור המאיר" בהר נוף.

היום כאמור יצאה ההלוויה מביתו ברחוב קצנלנבויגן בשכונת הר נוף בירושלים, כאשר הגר"מ שטרנבוך, והספיד בבכי: "הצדיק אבד ואין איש שם על לב, כי מפני הרעה נאסף הצדיק". הצדיק ר' נתן דיסלדורף הסתלק מאיתנו, "מפני הרעה נאסף הצדיק" כיון שעמדו לבוא גזירות רעות על בית ישראל, לקח אותו הקב"ה כקרבן ציבור, כדי לכפר על בית ישראל ולהשבית את מידת הדין.

"לבית מדרשינו זהו אבידה גדולה, הוא סידר שיעורי תורה בבין הזמנים בבית מדרשינו, החזיק בבית מדרשינו "כולל ערב" כדי לסדר שילמדו בלילות, והיה שוקד על תלמודו בבית מדרשינו, ושפך נפשו בתפילה לפני ה'".

לאחר מכן עבר הגר"מ, לעורר על הטרגדיות המרובות שנשמעו במהלך החודשים האחרונים - אלול תשרי, כאשר יום לאחר יום באים שמועות קשות על הסתלקות יהודים צעירים המניחים אחריהם אלמנות ויתומים: "הוא הניח אחריו יתומים ויתומות, ולאחרונה שומעים אנו על הרבה מקרים מזעזעים שמסתלקים מאתנו אברכים ותלמידי חכמים מופלגים בגיל צעיר".

"זהו כעין 'בת קול' משמים הקורא לנו להתעורר לתשובה, ולהתפלל לפני אבינו שבשמים, וכבר כתב הרמב"ם (פ"א מהלכות תעניות ה"ג) שאם לא יזעקו בעת צרה לקב"ה אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם אירע לנו, וצרה זו נקרה נקרית, תוסיף הצרה צרות אחרות, עיי"ש, וכמו שכתוב (ויקרא כ"ו) "והלכתם עמי בקרי, והלכתי אף אני עמכם בקרי",

"אוי, מי יודע עד היכן הדברים יגיעו אם לא נתעורר בתפילות מעומק הלב להשבית חרון אף ה'".

בדבריו הוסיף וסיפר מה ששמע מפי מרן הרב מבריסק, "מרן הגרי"ז זצ"ל סיפר לי שלפני המלחמה כשיהודי אחד מת בפולין או בוורשא שלא כדרך הטבע (על ידי הגויים או במחלה בגיל צעיר), כולם היו רועשים על זה בתפילה ובזעקות, וא"כ עכשיו שבעוה"ר נפטרו כ"כ הרבה אנשים צעירים בוודאי עלינו להרעיש בתפילות גדולות, ואם נשתוק ח"ו הרי אנו מכניסים את עצמינו ואת בנינו ובנותינו לסכנה רח"ל.