אאא

פרשת נח עם רבי נחמן:

מאיפה בא לי –'הרע' הזה?

הפרשה מתחילה: "כי יצר לב האדם – רע מנעוריו".

ופרשת בראשית מסתיימת: "כי - רבה רעת האדם בארץ, וכל יצר מחשבות ליבו – רק רע כל היום" (פרק ו', ה').

הקב"ה מעיד בתורה: רעת האדם – רבה! ואדם:

כל היום חושב רק – רע!

ממש לא מחמיא לקרוא זאת – ודווקא מעודד!

מאיפה בא לי הרע הזה?

בריאת העולם ובריאת האדם, הם הסיפור חיים – שלי ושלך!

הם סיפור האנושות! כי כל אדם הוא - עולם קטן!

מה שהיה – לא נגמר! הוא גם – מה שיהיה...

התורה מודיעה לנו מראש – מה ומי אנחנו:

"וייצר ה' את האדם" – 'וייצר' כתוב עם שני יודים, הקב"ה אומר לאדם:

בני יקירי, תדע מראש בראתי אותך עם שני היצרים: יצר טוב ויצר רע.

"ויפח באפו נשמת חיים" - מי שנופח – ממנו נופח!

הטבעתי בך 'חלק אלוק ממעל':

חתיכת אלוקות - חלק ממני ממש!

והטבעתי בך גם - יצר הרע!

ואתה צריך לזכור תמיד שהיצר הרע שמפעיל אותך:

הוא - לא אתה! אתה – חתיכת אלוקות!

את יצר הרע נתתי לך – כדי שיסית אותך! מדוע?

כדי לראות עד כמה אתה נאמן אלי, ורוצה באמת - לעשות את רצוני!

כדי להרבות שכרך לעולם הבא!

וכדי שלא תאכל בעולם הבא – 'נהמא דכיסופא', שהרי:

לא יהיה לך נעים לשבת בגן עדן - מבלי שטרחת...

אני מכיר אותך... הרי, אני בראתי אותך...

ממשיך הקב"ה ואומר לאדם, נכון! נתתי לך יצר הרע, אבל:

מראש נתתי לך גם פתרון – תבלין!

את תורתי הקדושה, כדי – למתק אותו, וכך:

'לנטרל' את טעמו  'המזויף' – עמוד כ'גבר' – והתגבר!

אשרי הגבר, על – יצרו גובר! ובוחר בתורה!

ואתה יודע, מה התורה מעידה?

"כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו..."

חשבת שלאדם גדול אין - יצר הרע, אז, זהו – שלא! טעית!

הוא פשוט מודע לכך שהיצר הרע - מפעיל אותו,

והוא, למד תכסיסי מלחמה. שגם אתה ואני נלמד...

תאכל מעץ החיים - לא צריך דעת של טוב ורע

אדם הראשון היה בגן עדן, ולא אחרי עמל ויגיעה של שמונים שנה... והמלאכים - צולים לו בשר ומוזגים לו יין – לא היה חסר לו שם שום דבר!

והוא, התבקש רק בקשה - אחת ויחידה!

"רק מעץ הדעת, טוב ורע לא תאכל" - והוא אכל!

האדם הראשון, יציר כפיו של בורא עולם, התבקש בקשה אחת, וכבר ביום הראשון שהוא נברא, הוא - חטא!

וזאת – הנחמה שלי שלך! ולכל מי – שיודע, שהוא:

לא מלאך, רק בן - 'אדם'!

הקב"ה רואה שאדם הראשון – חטא, והוא מנסה:

להיכנס איתו בדברים - לדובב אותו, ושואל:

'איכה'? ובאמת – אתה 'איכה'?

ואדם הראשון - התבלבל, אם היינו במקומו, כנראה שגם היינו מתבלבלים, סיטואציה בכלל – לא נעימה...

ובמקום שהוא יודה בחטא, הוא אומר תרוץ שנשאר לדורי דורות: "האישה אשר נתת עימדי..." וסוף הסיפור:

עונש קולקטיבי לכל השותפים... וגם, לדורי דורות!

חטאת? תגיד – "גדול עווני..."!

קין הרג את הבל אחיו, והקב"ה נכנס עימו בדברים, ואומר לו:

"כל דמי אחיך..." והוא, מבין שחטא – ומיד מודה, ואומר:

"גדול עווני מנשוא" – הוא מתחרט ועושה תשובה,  ואומר:

"מזמור שיר ליום השבת, טוב - להודות לה'"...

טוב להודות – טוב להתוודות! וזה מה שהקב"ה - מבקש ממך!

חטאת – לא צריך לשחק מחבואים?

הקב"ה רואה ושומע הכל...

"אם אסק שמים - שם אתה, אציעה שאול - הינך" - כל מקום שאתה נמצא – הקב"ה נמצא איתך, לטוב ולמוטב...

הקב"ה ברא אותך, ויודע שיתכן שתחטא – זה הניסיון שלך...

פעם תצליח - ופעם תיכשל, הסיפור מוכר... אבל:

אם נכשלת – תתחרט ותחזור לאבא בחזרה, הוא מחכה לך...

במסלול החיים יש – עליות וירידות, 'רצוא ושוב' – שוב ושוב.

יש יהלומים, ויש גם מכשולים:

הקב"ה חושב, שזה מסלול החיים שהכי – טוב עבורנו!

אני 'לוזר' – מה רוצים ממני?

"אין חדש תחת השמש" – מה שהיה הוא שיהיה...

אומר רבי נחמן - אין שום ייאוש כלל בעולם! ייאוש – אין 'חיה' כזו!

הפרשה מלמדת אותך, אם חטאת – תשוב ויסלח לך!

אל תקשיב לליבך! להיכן נעלם השכל?

"עיקר היצר - הוא במחשבות והחכמות שבלב" (ליקוטי מוהר"ן, תורה מט'). אתה צריך להיות:

כ'חומר ביד היוצר' – יוצרו אוהבו!

ולא כ'חומר ביד' – יצרו מחטיאו!

 

אל תהיה משועבד ל"יצר מחשבות - ליבו":

היצירות המדומיינות של - ליבך, מייצרות:

אין סוף רעיונות מדומיינים שמסנוורים את – נשמתך האלוקית!

ומפתים  אותך, ל'רק רע - כל היום'.

תזכור את הכלל החשוב: מוח שליט על הלב!

אל תיתן ליצר ליבך, לגנוב לך את 'הדעת' האלוקית, ואת - ישוב הדעת.

לב ששולט על המוח – מרדים את השכל!

ולא יכול לעזור לאדם לנצח את - יצרו הרע!

נכשלתי! מה עושים עכשיו?

נכשלת? תעצור, תתוודה... ותתחיל מחדש!

תתפלל ותבקש - וירחם המרחם!

הקב"ה מחכה לתפילתך, כדי לעזור לך ש"לולא ה' עוזרו – לא יכול לו"!

העזרה שתקבל, תסלול לך:

דרך מעל הטבע לנצח את – יצרך הרע!

"טעיתי כשה אובד..." – אומר דוד המלך - ומתוודה!

כמה פשוט – ככה חכם!

מי שמודה בטעות, הוא הגיבור האמיתי, וזוכה – ל'מלכות'!

'ישראל גנבים' – את מי ולמה?

תלמד מיצר הרע תכסיסי מלחמה "מאויבי תחכמני"...

תגנוב את דעתו, תפעל - בחכמה ובעורמה! כמוהו!

אומר על כך הבעל שם טוב הקדוש: "ישראל גנבים".

אל תגלה ליצרך הרע שאתה מתכוון לעשות עכשיו מצוה!

כי אם הוא ידע, הוא ינסה להתנגד לך – ויבלבל אותך!

הפתרון הוא, שתתחיל לקיים את המצווה, עם קצת 'נגיעות' של יצר הרע - שלא ל'שם שמים', וכשהיצר הרע ירגיש שהוא שותף שלך...

הוא יבוא על סיפוקו - ויעזוב אותך!

ואז, תוכל להמשיך לקיים את המצווה 'לשם שמים' - ובשלמות.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

מתי המלחמה הזאת - כבר תגמר?

אתה שואל: מתי המלחמה הזאת כבר תגמר?

זהו שלא! היא לא תגמר! עד נשמת אפך האחרונה...

תהיה 'חייל' טוב, עם - רוח קרב!

החיים - הם קרב! על הקדושה והטהרה!

על חיי נצח – רק תתנצח!

אל תתווכח עם 'נחשים' – שיבלבלו אותך, תלמד מהניסיון של 'חווה':

מה אסור ומה מותר, זה – מיותר!

אומר רבי נחמן: אל תכנס עם פיתויך בטוען ונטען...

דע את האויב, תעצור אותו – ותנצח!

נצחתי - ואנצח!

גיבור חייל... בהצלחה!