אאא

'זמן חורף' של שנה מעוברת, התחיל בשבוע שעבר בישיבת פוניבז' בבני ברק, כאשר לאחר עשרות שנים, הפרוכת על ארון הקודש בהיכל הישיבה - הוחלפה.

לצוות רבני הישיבה, הצטרף הגאון רבי אהרן יוסף קרלנשטיין מרבני כולל פוניבז', שמונה על ידי ראש הישיבה הגר"ש מרקוביץ לכהן כר"מ שיעור א', במקביל לגאון רבי אהרן דוד מלאכי, שמונה בחודש אלול לכהן כר"מ בישיבה לתלמידי שיעור א'.

לבני שיעור ב' מוסרים שיעורים הר"מים הוותיקים, הגר"ח הבלין והגר"מ קופמן, ולבני שיעור ג' מוסר את השיעור היומי הגר"י זלושינסקי, מראשי הישיבה.

השינוי העיקרי בתחילת הזמן, היה החלפת הפרוכת הישנה על ארון הקודש המוזהב ועל הבימה המיתולוגית, שכבר לא הוחלפה עשרות שנים.

אחד מתלמידי הישיבה מספר ל'כיכר השבת': הפרוכת שהייתה על הארון המוזהב לא הוחלפה שנים רבות, בשל שיגעון של מסורת, שלא נוגעים בכלום, אך מכיוון שזה היה כבר נראה באמת לא טוב, אחד מתורמי הישיבה, שכנע את רבני הישיבה להחליף, ובתחילת ה'זמן', הפרוכת הוחלפה".