אאא

בעקבות השחתת שלטים בהם הופיעו נשים בעיר, ראש עיריית רמת גן כרמל שאמה הכהן הודיע כי בכל מקרה שבו יושחת שלט, העירייה תממן מכיסה תליית שני שלטים בעיר.

בפוסט ארוך אותו כתב שאמה-הכהן הוא תקף בחריפות את התופעה: "בריונות לא תשיג דבר אלא את ההיפך ולא תשרוד ברמת גן".

המקרה המדובר עוסק בפרסומת חדשה של תוכנית ריאליטי המשודרת באחד מן הערוצים הגדולים בה הופיעו מספר בנות בלבוש הצורם לשומרי דת ומסורת, חלקם בחרו לנקוט בצעדים פלילים להשחית את השלטים, עבירה שדינה עד שלוש שנות מאסר.

בהמשך הפוסט פירט באריכות כיצד הועברו אליו תלונות בקשר לשלטים, כשלטענת תושבים דתיים הם מהווים פגיעה ברגשותיהם, בתגובה העביר שאמה-הכהן תגובה כי "מדובר בפרסום פרטי וכל עוד הוא עומד בגבולות המותר בחוק העניין אינו קשור לעירייה".

ראש העיר הוסיף כי "תלונה אחת לגבי שלט ענק מול חלונות כיתות בית ספר דתי הועברה על ידי לתשומת לב חברת הפרסום וזו החליטה להתחשב והחליפה מיד את השלט", כשהוא מדגיש: "תלונות הורי התלמידות, ההחלטה של העיריה לפנות בנועם ולא בדרישה לחברת הפרסום וההחלטה של חברת הפרסום מהוות דוגמא לחיים משותפים תוך כבוד, התחשבות ורגישות הדדיים".

אך בהמשך הוא מבהיר "בשונה מהפונים שפנו בכבוד יש מי שבחר לפעול בכוח ובבריונות והשחית את הפרסומת על גשר אלוף שדה".

"הבריונים שעשו זאת", כתב ראש העיר, "כמו אלו שפגעו בבתי הכנסת בעיר, נדאג ששוב ישיגו בדיוק את ההפך", ובהתאם לכך הודיע ראש העיר כי "על כל שלט שיושחת בעיר העיריה תפרסם את אותו פרסום על שני שלטים שלה ללא תמורה".

לסיום כתב: "רמת גן עיר של כולם ומי שינסה לכפות את דעתו בכוח אין לו מקום איתנו, יענה בהתאם ויגלה שזה לא משתלם".