אאא

ממשיכים את מהפכת שיטת הלימוד של הבינני בגמרא, גם להלכה