אאא

בפניה חריגה ותקדימית פונים דייני בתי הדין הרבניים, באמצעות נציגות הדיינים, אל נציבות שירות המדינה בדרישה להעמיד לדין משמעתי את עו"ד שמעון יעקובי, היועץ המשפטי בהנהלת בתי הדין.

במכתב החריג של נציגות הדיינים נכתב כי עו"ד יעקובי שלח בשבוע שעבר "כתב שטנה מכוער ופוגעני כלפי כלל דייני ישראל", שנשלח אל גורמי חוץ. במכתב המדובר, טוענים הדיינים, כינה יעקבי את נשיא ביה"ד הגדול, הגאון רבי דוד לאו, כ"קרח" ואת שאר הדיינים החתומים על המכתב כ"דתן ואבירם".

הדיינים מוסיפים וכותבים כי "ככל הנראה נקודת המבט של כותב כתב השטנה היא, שהיועץ המשפטי של הנהלת בתי הדין הרבניים הוא הוא המנהיג הבלתי מעורער של מערכת בתי הדין".

המייל המכפיש של יעקב
המייל המכפיש של יעקב
הגדלה

בסיום מכתבם כותבים הדיינים כי הם בטוחים כי "גם מקבלי המכתב נדהמו מתוכנו והתקשו להאמין כי גורם בכיר בשירות המדינה פעל באופן כה רדוד, מכוער ופוגעני".

לסיכום כותבים הדיינים כי "יש להצר על כך שהיועץ המשפטי ירד מפסי המשמעת הנדרשת בשירות המדינה" ודורשים כי הנציבות תפעל לקיים דין משמעתי בעניינו.

עו"ד שמעון יעקבי סרב להגיב