אאא

 הצעת חוק נוספת נדחתה במליאה, והפעם הצעת החוק להקמת הרשות הלאומית למאבק בעוני נדחתה במליאת הכנסת ברוב של 52 בעד, 53 נגד.

יוזם החוק ח״כ משה ארבל אמר: ״הצעת החוק להקמת הרשות למאבק בעוני נפלה על חודו של קול אחרי מאמץ אדיר של ממשלת הריפוי".

"היום הזה ייזכר כחרפה של הממשלה הכביכול סוציאלית שלא מוכנה ליישם המלצות של ועדת אללוף שהיא עצמה הקימה. השבעים מרעננה ותל אביב צפון גברו על המצפון של שר הרווחה מדימונה״.

מוקדם יותר נפלה הצעת החוק של ח"כ משה גפני להרחבת הייצוג ההולם של בני האוכלוסייה החרדית שנדחתה גם היא לאחר מהומה בקואליציה.