אאא

מסכת ראש השנה, דף ט"ו - השיעור בעברית: 

 

מסכת ראש השנה, דף ט"ו - השיעור באידיש:      

מסכת ראש השנה, דף ט"ו - השיעור באנגלית: