אאא

שאלה מעניינת שוגרה השבוע אל הגאון רבי יצחק זילברשטיין, מאדם דתי המתגורר בעיר רעננה, בסמיכות לביתו הפרטי של ראש הממשלה נפתלי בנט.

השאלה התפרסמה בקובץ קול ברמה של הרב מיכאל משה צורן, נשלחה כאמור על ידי תושב רעננה, שטוען, כי כל מעבר ברחוב בו הוא גר מחייב בידוק קפדני מצד המאבטחים, בשל הצורך לאבטח את בית ראש הממשלה.

לדברי השואל, כדי ללכת לבית הכנסת שלו, הוא חייב לעבור דרך שרשרת האבטחה, כאשר המעבר במקום מתאפשר רק לאחר הצגת תעודת זהות, ולאחר מכן המאבטח מעדכן את המוקד בקשר על המעבר לשאר המאבטחים הנמצאים במקום.

לדברי השואל, הוא חושש לעבור במקום בשבת, משום "לפני עיוור", או מסייע בידי עוברי עבירה, בכך שהעובר במקום גורם למאבטחים להשתמש במכשיר הקשר, כדי לדווח על כניסתו?

הרב זילברשטיין שנדרש לשאלה, השיב: "אם המאבטחים עושים כדין, ויש בזה באמת חשש סכנה, בוודאי שמותר לעבור דרכם. אבל גם אם עושים מלאכות יותר ממה שצריך, ומבחינת הסכנה אין צורך לזה, ורק עושים זאת בשביל הנהלים המקובלים, נראה שאינו צריך למנוע מללכת לביהכנ"ס, למרות שהדבר יגרום לחילולי שבת".

לאחר עיון וחקירה בנושא, פסק הרב זילברשטיין, כך: "הרי השואל הולך לשם מצוה, להתפלל בבית הכנסת, והוא בוודאי אינו רוצה שיחללו שבת, ולכן הוא אינו צריך להימנע מללכת לבית כנסת בגלל שהמאבטחים מחללים שבת בגללו".