אאא

שמחה גדולה פשטה הלילה בחצר הקודש ויז'ניץ, עם היוודע הבשורה בחסידות על אירוסיה, בשעה טובה ובמזל טוב, של הנינה הראשונה של האדמו"ר מויז'ניץ.

מדובר בנינה הראשונה מצאצאי האדמו"ר בעל ה'ישועות משה' מויז'ניץ זיע"א. הכלה היא נכדת האדמו"ר מויז'ניץ בית שמש, בת לחתנו הרה"צ רבי ישראל הגר, בנו של האדמו"ר מויז'ניץ קמיישא, וחתנו של האדמו"ר מרחמסטריווקא ארה"ב.

החתן הוא הבחור החשוב נחום צבי פיש, בנו של הרב פנחס אהרן פיש, בן אדמו"ר מביקסנאד, וחתן האדמו"ר בעל ה'תורת מרדכי' מויז'ניץ מונסי זצ"ל  מוויזשניץ מאנסי זצ"ל.

חסידי ויז'ניץ ברחבי הארץ והעולם קיבלו בשמחה רבה את הבשורה המשמחת, לקראת שמחת האירוסין שתתקיים בשבוע הבא בארה"ב, בהשתתפות האדמו"ר מויז'ניץ אשר צפוי להמריא בשל כך לארה"ב.