אאא

ניצחון לאופוזיציה בעקבות טעות, חוק של קרן ברק ממפלגת הליכוד לתיקון רישוי עסקים בנוגע לשינוי מדיניות הביטוח של מכוני הכושר, עבר היום (רביעי) ברוב של אחד במליאה.

מבירור פרטי המקרה עלה כי יו"ר הקואליציה ח"כ עידית סילמן חשבה בטעות שההצבעה על החוק היא שמית ויצאה למזנון על מנת לקרוא לח"כים להצטרף להצביע.

בזמן שסילמן מנסה לגייס ח"כים נוספים להצביע, ההצבעה שכאמור - לא הייתה שמית, עברה ברוב של 25 בעד מול 24 מתנגדים, לאחר שהחוק התקבל נשמעו במליאה תרועות ניצחון ומחיאות כפיים כשמנגד בקואליציה ניסו לטעון כי לא ידעו כי ההצבעה לא שמית.

ההצעה מבקשת לבטל את הדרישה לתוספת ביטוח למכוני הכושר, ולהשוות את הדרישות הרגולטוריות למקובל במקומות האימון לספורטאים לא מקצועיים בעסקים אחרים בענף הספורט. כמו כן מוצע לחייב את בית העסק לעדכן בשלט המוצב במקום בולט כי לבית העסק ביטוח צד ג' בלבד.