אאא

אבל בירושלים עם היוודע הבוקר (שלישי) דבר פטירתו של הגאון רבי יוסף נתניאן זצ"ל, ראש מוסדות 'בני ציון' בשכונת רמות בעיר. המנוח סבל בשנים האחרונות מהמחלה הקשה והבוקר השיב את נשמתו בבית החולים 'הדסה עין כרם'. 

הרב נתניאן ז"ל היה מגדולי מחוללי מהפכת החינוך בציבור הספרדי ובמשך השנים הקים בירושלים תלמוד תורה, בית ספר לבנות וסמינר שנקראו על שמו של מורו ורבו מרן הגאון חכם בן ציון אבא שאול זצ"ל.

המנוח זכה לקרבה וחיבה יתרה ממרן פוסק הדור רבינו עובדיה יוסף זצ"ל, שראה בו כמי שדואג לחינוך דור העתיד. הרב החל את פעילותו בדירה קטנה בשכונת רמות ואט אט הרחיב את פעילותו עד לכדי מוסדות המפארים את העיר ירושלים.

המנוח החדיר בתלמידיו הרבים יראת שמים ושמחה, התנהל בפשטות ובצניעות, ודאג לכל תלמיד כבנו ממש. במשך שנים רבות היה נוהג לנסוע להתברך ולהיוועץ עם האדמו"ר רבי אלעזר אבוחצירא זצ"ל.

הרב נתניאן העמיד דור ישרים מבורך, בנים ובנות הממשיכים את דרכו בחינוך ילדי ישראל. טרם נמסרו פרטים על מועד ההלוויה.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים