אאא

מסכת ראש השנה, דף ל"ג - השיעור בעברית:  

 

מסכת ראש השנה, דף ל"ג - השיעור באידיש: 

 

מסכת ראש השנה, דף ל"ג - השיעור באנגלית: