אאא

מסכת ראש השנה, דף ל"ד - השיעור בעברית:  

 

מסכת ראש השנה, דף ל"ד - השיעור באידיש: 

 

מסכת ראש השנה, דף ל"ד - השיעור באנגלית: