אאא

מסכת ראש השנה, דף ל"ה - השיעור בעברית:  

 

מסכת ראש השנה, דף ל"ה - השיעור באידיש: 

 

מסכת ראש השנה, דף ל"ה - השיעור באנגלית: