אאא

בסרטון וידאו נדיר, שמתפרסם לראשונה ב 'כיכר השבת', נראה מרן שר התורה, הגאון רבי חיים קנייבסקי, משיב על שלוש שאלות שונות, בהם השאלה האם מותר להניח בכיס של התפילין דברים נוספים? 

   התיעודים הנדירים האחרונים >>

בסרטון המיוחד שצולם לפני מספר שנים, נראה תלמידו ומקורבו הגדול, הרה"ג רבי אורי טיגר, מציג בפני מרן שר התורה את השאלות, בהם: מתי אפשר להתנות על שימוש בבית הכנסת בחורבנו ומתי צריכים לסיים את ה"רבונו של עולם" בשעת ברכת כהנים?

התמלול המלא

א

האם מותר להניח בכיס של התפילין דברים נוספים

הרב טיגר: "רציתי לשאול את הרב, הבית הפלסטיק ששמים בו את התפילין הוא נקרא תשמיש דתשמיש או תשמיש?".

מרן הגר"ח קנייבסקי: "לכאורה זה תשמיש".

הרב טיגר: "תשמיש לבד, אז בכיס של התפילין, השקית של התפילין, אפשר להשים בזה עוד דברים מדין תשמיש דתשמיש?".

מרן הגר"ח קנייבסקי: "הכיס של התפילין הרי יש רצועות, מחלוקת אם זה תשמיש קדושה או קדושה עצמה".

הרב טיגר: "הרצועות זה לגבי הבית הפלסטיק".

מרן הגר"ח קנייבסקי: "התיק עצמו משמש לרצועות אז זה תשמיש קדושה, אם הרצועות קדושה אז זה תשמיש קדושה".

הרב טיגר: "אז זה תלוי במחלוקת הזאת?".

מרן הגר"ח קנייבסקי: "כן".

ב

מתי אפשר להתנות על שימוש בבית הכנסת בחורבנו

הרב טיגר: "בסימן קנ"א (סעי' י"א) כתוב בשולחן ערוך אם בשעת בנין בית הכנסת התנו עליו להשתמש בו אז כתוב שמותר להשתמש בו בחורבנו, עד מתי יכולים להתנות בבנין, אם כבר אפשר לדור בו וחסר בו רק השלמה של חלונות זה נקרא עדיין בבנין?".

מרן הגר"ח קנייבסקי: "מה כתוב פה "והתנו להשתמש", צריך להתנות לכתחילה להדיא כשהתחילו לבנות".

הרב טיגר: "השאלה אם כבר סיימו לבנות אבל עוד לא סיימו את הכל".

מרן הגר"ח קנייבסקי: "לא, אי אפשר".

הרב טיגר: "לא שייך".

מרן הגר"ח קנייבסקי: "רק בתחילה".

ג

מתי צריכים לסיים את ה"רבונו של עולם" בשעת ברכת כהנים

הרב טיגר: "רציתי לשאול את הרב, ה"רבונו של עולם" שאומרים הציבור מתי שהכהנים מסיימים, אז ב"משנה ברורה" (סי' ק"ל) כתוב שצריך לסיים את זה עם ה"שים שלום" של החזן, למעשה לא מקפידים על זה היום, מה הטעם בזה?".

מרן הגר"ח קנייבסקי: "צריך להיזהר".

הרב טיגר: "ככה צריך לעשות באמת".

מרן הגר"ח קנייבסקי: "כן".

הרב טיגר: "ומה הפשט שצריכים לסיים את זה בדיוק עם ה"שים שלום" של החזן, בדיוק?".

מרן הגר"ח קנייבסקי: "בדיוק, תוך כדי דיבור".