אאא

אבטיח טובל במקווה?

אלייצור, אפשר קצת ביקורת על ה'אבטיח' שלך?
אתה חמוד כזה, אבל, אתה גם – הזוי כזה! ממש!

השירים שלך הם - שילוב קטלני!
איך אתה מעז לערבב בין קודש – וחול? ובין אור – וחושך?

אני מתבייש לשמוע את - השירים שלך!
למרות שהם – האור הכי גדול!

איך אמרת בשיר - האזיקים?
חופש!
תגאל אותי מכל החושך!
אלוקים! תאיר בי אור!
תזרוק לי את המפתחות של האזיקים!

 יאיר אלייצור בסינגל קליפ חדש: "אבטיח"

אתה לא רוצה לחיות בקבוצה של זאבים טורפים?
שמחופשים - לילדים טובים! ושותים לו את הדם!
אתה יצאת לחרות – לחופש! אני לא!
ואני ממשיך לחיות חי עם ילדים טובים, ששותים לי את – הדם!

אתה רוצה שיהיה - אהבת חינם, ויודע:
שכל עוד שלא נצא לחופשי!
ונוריד את - האזיקים, נמשיך להיות – אסירים!
אסירים של – השנאה העיוורת, עד – מוות!

אלייצור היקר,
האמת! אתה - יצאת לחופשי!
ואתה, כבר לא - עבד של אנשים!
אתה - אדם חופשי! נגאל מכל - החושך!

ואני? מקנא בך! תזרוק לי את המפתחות!
גם אני רוצה להשתחרר - מכלא השנאה!

 האמן של הנוער מתמודד; יאיר אלייצור בריאיון

האזיקים של חיי, מחשיכים לי את – חיי!
למה אני ממשיך לחיות כך?
ולמה אני לא מצליח כמוך, לצאת - לחופשי?

אתה – חופשי ומאושר, אבל – באמת!
אחרת, לא היית שר על אבטיח - וטובל במקווה!
אתה – מתוק במיוחד! מתוק והזוי בטירוף!

אני - לא יכול לשחרר את האזיקים!
תדביק אותי - בבקשה! איך עושים את זה?
אני באמת רוצה להידבק - באהבת חינם שלך!
רציתי, ניסיתי – לא הולך! אזוק!
פתחתי את החוברת של הרב שלך.
קראתי אהבתי – ונעצרתי!
תכלית התורה - אהבת ישראל!
מדרגת האדם נמדדת עפ"י:
מידת אהבת ישראל - שיש בו!
שלא יזיקו, ולא ירעו, ולא יצערו – זה את זה! באמת?

הוא אומר להתפלל על כלל ישראל.
שהשנאה תעקר מליבם, ויאהבו – זה את זה!
איפה כלל ישראל!!! קודם שאתפלל על עצמי!

אלייצור היקר,
צריך עלי - הרבה תפילות!
תתפלל עלי! והרבה - המון!
רוצה – להידבק ממך!
לא יכול! האזיקים כבר – חונקים אותי!
קשה כשאול – השנאה!

הוא מביא ראיות, שמי שמתפלל על כלל ישראל:
הקב"ה אוהב אותו במיוחד! אהוב – בשמים ובארץ!
הקב"ה מוחל עוונותיו! וממלא כל משאלות ליבו!
והקב"ה רוצה לעשות הכל – בשבילו!
ואף - כופל לו טובתו! בכפל - כפליים!
והוא עוד מביא לראיות מהמקורות – לכל הבטחה!
אבל, אני לא מצליח – להפנים זאת!
רוצה - קשה! איך אצליח?
המאריך בתפילתו, אין תפילתו – חוזרת ריקם!

אלייצור היקר,
'שיגעת' אותי עם השיר המטורף שלך!
האמת? דיבורים כאלו מתוקים – עד היום לא שמעתי!
ואיך הלב שלי יסכים? ואיך אצליח?
'אין יאוש כלל בעולם'! – גם במצבי?

אלייצור היקר,
אוהב אותך! אהבת נפש!
למרות שאתה לא מכיר אותי!
אוהב אותך! באמת – אוהב אותך!
הבן שלי פגש אותך, שם – ב'זאפה'!
ככה נקרא – המקום ההזוי הזה?

בזכותך, הבן שלי – החזיר את הציצית!
ועוד, עם - פתיל של תכלת!
בזכות – אהבת ישראל שלך!
צא ראשון לקבל את - המשיח!
אבל, תביא איתך אבטיח! תבטיח!
תחכה! פותח את האזיקים!
רוצה לבוא איתך!
תביא איתך אבטיח! ומשיח!