אאא

גזירה חדשה: שר האוצר אביגדור ליברמן מתכוון להטיל מס קנייה על נוזל לסיגריות אלקטרוניות ועל סיגריות אלקטרוניות חד פעמיות, כך שמחירם יושווה למחירי מוצרי סיגריות הטבק הרגילות.

שר האוצר, אביגדור ליברמן, פרסם הערב להערות הציבור טיוטת צו המטיל מס קניה על נוזל לסיגריות אלקטרוניות וסיגריות אלקטרוניות חד פעמיות, המקביל בשיעורו למס המוטל על מוצרי טבק אחרים.

על פי המסתמן, על נוזל למילוי סיגריות אלקטרוניות יוטל מס קניה של 270% מהמחיר הסיטוני השכיח בתוספת 11.39 שקלים חדשים למ"ל ובכל מקרה המחיר לא יפחת מ-21.81 שקלים חדשים למ"ל.

על סיגריות חד פעמיות יוטל מס קניה של 360% מהמחיר הסיטוני השכיח ובכל מקרה המחיר לא יפחת מ-32.72 ש"ח למ"ל. הצו מחריג גם סיגריות אלקטרוניות ונוזל למילוי מהפטור הקיים על יבוא בהזמנה מחו"ל, כך שבכל מקרה המס יחול.

בנוסף, נקבעו הגבלות על כמות הסיגריות האלקטרוניות והנוזל שניתן להביא לארץ מחו"ל ללא תשלום מס קניה: מי ששהו בחו"ל פחות מ-5 ימים יוכלו להכניס עד 4 מ"ל נוזל ולא יותר מ-2 סיגריות חד פעמיות. מי ששהו יותר מ-5 ימים בחו"ל, יוכלו להכניס עד 10 מ"ל נוזל ולא יותר מ-5 סיגריות חד פעמיות.

ההגבלות ייכנסו לתוקף תוך חודשיים מיום חתימת הצו, שכאמור כעת עומד רק כטיוטה, הצו הוא תולדה של מהלך מתואם בין רשות המסים למשרד הבריאות ומטרתו לצמצם את הצריכה של סיגריות אלקטרוניות המעלות את הסיכון למחלות לב ומחלות נשימה.