אאא

אמש (שני) נכנס לתפקידו באופן רשמי שגריר ישראל בארצות הברית מיכאל (מייק) הרצוג. עם כניסתו לתפקיד אירח השגריר הרצוג את הכנס השנתי של הקונסולים הכלליים בארה"ב שמתקיים השנה בשגרירות ישראל בוושינגטון.

בנוסף לאירוח הכנס הקדיש השגריר הרצוג את יומו הראשון לפגישות עם צוות הדיפלומטים בנציגות והודה להם על עבודתם המסורה לחיזוק הקשרים בין ישראל לארצות הברית.

הרצוג אמר עם כניסתו לתפקיד: "ארצות הברית היא בת הברית החשובה ביותר של ישראל. מערכת היחסים המיוחדת בין שתי המדינות מבוססת על ערכים משותפים וקשרים אמיצים בין שני העמים.

"אני רוצה להודות לצוות השגרירות על העבודה המסורה לחיזוק מערכת היחסים הזו ואני מצפה לעבוד ביחד עם הדיפלומטים של משרד החוץ ונציגי משרדי הממשלה הנוספים בשגרירות, לחיזוק והעמקת היחסים בין ישראל לארצות הברית".

השגריר הרצוג התייחס גם לעבודה הצפויה עם ממשל ביידן: "אין ספק כי בבית הלבן יושב חבר אמת של ישראל. ביחד עם הממשל נפעל להעמקת שיתופי הפעולה בינינו ולפריצת דרכים חדשות.

"התמיכה הדו-מפלגתית בישראל הינה מרכיב יסוד ביחסינו עם ארצות הברית ובכוונתי לפעול מול הדמוקרטים ומול הרפובליקנים על-מנת לשמור את ישראל כסוגיה חוצת מפלגות".