אאא

אם יציאתה של השבת עושה לנו קצת כואב בלב הרי שאין הרגשה מרוממת שמחזירה את המצב-רוח כאשר כל הבית נקי ומסודר ברגע הראשון שמתאפשר.

הכלים שטופים, עומדים במסדר. השיש נקי, השולחן מסודר והרצפה מריחה בריח פרחים לבנדר. אח, תענוג. כעת נותר לעשות 'מלווה מלכה' מכובדת.

את הסיבה לעשות סעודת 'מלווה מלכה', אנחנו יודעים. כשמה כן היא. ללוות את השבת מתוך סעודה. אך יש עוד מנהג, פחות ידוע ופחות יותר ידוע מה מקורו: להדליק נרות במוצאי שבת (ובמהלך הסעודה).

זאת למה?

המקור להדלקת נרות במוצאי שבת הוא המשנה ברורה בשם אחרונים ומובא גם בשולחן ערוך הרב וכך מוסבר שם: ללוות את השבת ביציאתה כמו בכניסתה.

ובכמה ספרי אחרונים מובא מה שמדליקים במוצאי שבת נרות זה כדי להמשיך את אור השבת לששת ימי החול.

להמשיך את אור השבת לימי החול (שאטרסטוק)
להמשיך את אור השבת לימי החול (שאטרסטוק)
הגדלה

בספר 'חיי אדם' ובקיצור שולחן ערוך מובא שזו מצוה להרבות קצת בנרות במוצאי שבת, ללוות את השבת ביציאתה כדרך שמלוין את המלך ביציאתו מן העיר.

יש אומרים שזהו מנהג קדום מהבעש"ט, שהוא ותלמידיו הרבו אהבו אור ולכן הרבו בהדלקת נרות במוצאי שבת.

מעניין לדעת: הרבי מליובאוויטש לא נהג להדליק נרות, כך מספרים המשמשים בקודש, מה שכן ידוע הוא שהרבנית שלו הייתה מדליקה את כל האורות בבית במוצאי שבת.

עכשיו, שאנחנו יודעים שהמקור הוא כדרך ללוות את המלך בצאתו מן העיר, נכבד את צאת השבת לפחות השתי נרות ובסעודה מוכבדת.

שבוע טוב ורק בשורות טובות