אאא

אבל כבד בעיר בני ברק עם היוודע דבר פטירתו במהלך הלילה של הגאון הרב בועז קסלר ז"ל, מראשי ישיבת 'תפארת מרדכי', והוא בן 58 בלבד בפטירתו.

המנוח נולד לאביו יבלחט"א הרב יהודה קסלר, ובהגיעו לפרקו הוא נישא לרעייתו בת הרב מאיר ולס, יחד הם הקימו את משפחתם לתפארת בעיר בני ברק, שם שימש רבי בועז ז"ל כר"מ בישיבת 'תפארת מרדכי' במשך שנים רבות.

מכריו מספרים על דמות שהיתה מוערכת אצל כלל התלמידים, שראו בו תלמיד חכם וגאון בתורה ובהלכה, שהאיר פניו לכל בחור באשר הוא.

לפני מספר חודשים חלה המנוח במחלה הנוראה רח"ל, ומאז הוא המשיך להגיע להיכל הישיבה, אך לאחרונה מצבו הבריאותי התדרדר מאד, ובמהלך הלילה הוא נפטר בבית החולים איכילוב, תוך שהוא מותיר אחריו את רעייתו ובני משפחה, ותלמידים רבים שקיבלו בעצב את הידיעה הקשה.

בפטירתו הותיר אחריו דור ישרים מבורך, בנים ובנות, חתנים וצאצאים ההולכים בדרך התורה. הלווייתו צפויה להתקיים בשעות הקרובות בעיר בני ברק.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים