אאא

למרות הניסיונות לשנות את נוסח החוק, חברי ועדת החוקה אישרו היום (שלישי) פה אחד את חוק בתי הדין הרבניים בנוסחו המקורי, כך שיאפשר לבתי הדין הרבניים לטפל במקרים של עגונות שאינן מתגוררות בארץ.

 הדיון בוועדה (צילום: מתוך השידור החי)

החוק אושר למרות ניסיונות ארגונים שונים ויו"ר הוועדה לשנות את נוסחו, חברי ועדת החוקה אישרו פה אחד ובתמיכת חברי האופוזיציה את החוק במתכונתו המקורית. אל החוק התווסף חובת דיווח שנתית לוועדת החוקה והוא אושר כחוק קבע ולא כהוראת שעה וכן הוסדרה זכות הערעור לבית דין גבוה.

בוועידת רבני אירופה שעמדו מאחורי קידום החוק בירכו על אישרו, נשיא ועידת רבני אירופה הגאון רבי פנחס גולדשמידט נשא דברים בפני חברי ועדת החוקה והמוזמנים באופן חריג ואמר כי "עצם קיומו של חוק זה מאפשר לבתי הדין בחו"ל 'כוח מרתיע' בפני בעלים מעגנים".

"זהו מצב שלא מתקבל על הדעת", הוסיף הרב, "מצב בלתי תקין היות וזה כמה עשורים שלא נתקנו תקנות לבתי הדין הרבניים, היועץ המשפטי של בתי הדין הרבניים שמעון יעקובי דרש כי תקנות אלו יהיו באופן שוויוני יחד עם בתי המשפט בסדרי הדיון בתנאים ובאגרות המשולמות על ידי הצדדים".

ח"כ אורי מקלב אמר: "על אף הניסיונות של ארגונים שונים המגעים מתוך שנאת ההלכה והיהדות אנחנו שמחים כי ממשיכים את החקיקה שיזמנו בקדנציה הקודמת".