אאא

ח"כ משה אבוטבול מש"ס התארח באולפן 'כיכר' ותקף בחריפות את הרפורמות בדת ומדינה שמובילים נפתלי בנט ומתן כהנא: "אין נקודה אחד שעליה דילגו". הריאיון המלא, מחר בתוכנית 'סוגרים שבוע עם ישי כהן'.

לדבריו: "היו בעבר שרים חילונים במשרד הדתות. היה את חיים צדוק מהמערך ואת יוסי ביילין שלא העיזו לגעת בקודשי ישראל שזה הרבנות והרבנים כי הם הבינו ש'עד כאן תחום שבת'. אבל כאן הוא בא עם מרץ מיוחד כאילו שהנושא הזה היה חבוי אצלו עד היום".

אתה שותף לאמירות של הריסת היהדות במדינת ישראל?

"ללא שום ספק. מדובר באמירות עדינות לעומת מה שהולך להיות כאן. המצב כהיום הוא שעם הסכנות הללו אנחנו נתגעגע לאנטיוכוס, אם זה בנושא המילה ובשטויות שגלעד קריב מדבר של למול ילדים בבתי החולים כדי לגייר, ואם זה בנושא הכשרות, השבת ולימוד התורה של האברכים וגזירת המעונות.

"אין נקודה אחד שעליה דילגו. גם מיסים גם גזירות כלכליות, ואני מוטרד לא בשבילי אלא בשביל הדור ותנועת התשובה והמתחזקים, ואני מבקש מהציבור היקר אנא תתפללו כדי שלא נגיע ללהשכיחם תורתך ולהעבירם על חוקי רצונך".

אתה באמת חושב שאנחנו נמצאים בעידן שרוצים להעביר אותנו על דתנו?

"תפתח את העיתונים ותראה שזה המצב. זה נעשה בצורה מאד מודרנית אבל זאת התוצאה".