אאא

מסכת תענית, דף י"ג - השיעור בעברית:  

 

מסכת תענית, דף י"ג - השיעור באידיש:  

 

מסכת תענית, דף י"ג - השיעור באנגלית: