אאא

לרגל הוצאת ספר 'בנין אב', חלק שביעי, מתורתו של הראשון לציון הגאון הרב אליהו בקשי דורון זצ"ל, יצאה משלחת מחברי מכון 'בנין אב' בראשות ראש המכון הרב עמיאל ארבה והרב אבא יצחק שטרית להגיש את הכרך החדש לשולחנם של גדולי ישראל.

בספר החדש מובאים תשובות מכתבי הרב ושיעוריו לתלמידיו ופסקיו שהורה לרבים, והוא המשך לסדרת השו"ת "בנין אב" שכתב הרב בימי חייו.

הרבנים סיפרו לחברי המשלחת על קשריהם, משאם ומתנם בתורה ובהלכה עם הראשון לציון זצ"ל וברכו את העוסקים במלאכת הקודש חברי המכון ואת בנו של הראש"ל, הרב משה בקשי דורון, שעומד מאחורי מפעלי מכון "בנין אב" ועודדו אותם להמשיך ולהוציא לאור עולם את שאר כתביו ותורתו של מרן הרב זצ"ל.