אאא

הרס הבית כנסת בשכונת רמת בית שמש ג-2 בבית שמש: במהלך ישיבת מועצת העיר בית שמש, תקף חבר מועצת העיר חיים זמורה בחריפות את ראש העיר בית שמש עליזה בלוך, על הרס בית הכנסת ברמה ג'. בהקלטה שהגיעה לידי 'כיכר השבת ',מתוך ישיבת המועצה נשמע חבר המועצה צועק על ראש העיר שמנסה להתנער.

"אני לא חושב שבשום מדינה בעולם אם יבאו להרוס מסגד אפילו הכי קטן ולא חוקי היו יושבים בשקט, מיד היו מהומות והתפרצויות - כל היהודים במדינת ישראל היו סובלים מזה", פתח זמורה את דבריו.

"אני אגיד את זה ברור: עירייה שהורסת בית כנסת אין לה שום זכות קיום. עירייה שמסוגלת לקחת בית כנסת של אנשים שקנו דירה בזכות, ומגיע להם מקום להתפלל. מה רוצים? שילכו לרחובות? גם אם היתה אפשרות אחרת, אבל זו לא הצורה, בכזאת אכזריות, ובנוסף לקחת ספר תורה וככה לבזות?"

"ספר תורה", אמר זמורה בזעם, "זה השיא של עם ישראל, אז איך נותנים לישמעאלי לגעת ולקחת את הספר הקדוש הזה? הרי זה דבר שלא יעלה על הדעת. מה עם ישראל לא עשה בחייו בשביל ספר תורה? איך יהודים מסרו את נפשם בשנות השואה בשביל ספר תורה? אז לקחת עכשיו כאן במדינת ישראל ובארץ ישראל וככה לתת לגוי לקחת את הספר תורה?".

 הרס בית הכנסת השבוע

"קיבלתי עדויות ברורות שלקחו את הספרים משם בצורה אכזרית ביותר, בצורה לא מתאימה ליהודים ולעם ישראל. ואולי זה לא נעים לכם לשמוע, אבל זה לא יתכן. מי שנוגע ככה בדבר הכי קדוש לעם היהודי, בכזה זלזול צריך לחזור בו ולהתבייש!".

"אני קורא מכאן לעיריית בית שמש", סיכם זמורה, "דבר ראשון לחזור בה ולהחזיר את הקראוון למקומו. בנוסף צריכים לעשות כפרה על הדבר הזה. לא יתכן ביזיון כזה לבית כנסת. למקום שהוא הכי קדוש ומרומם לכם היהודי מכל. לא יתכן שעירייה נוגעת והורסת ככה בית כנסת באכזריות. אני דורש ממך להתפטר!"