אאא

מסכת תענית, דף ט"ו - השיעור בעברית:   

 

מסכת תענית, דף ט"ו - השיעור באידיש:   

 

מסכת תענית, דף ט"ו - השיעור באנגלית: