אאא

מסכת תענית, דף ט"ז - השיעור בעברית: 

 

מסכת תענית, דף ט"ז - השיעור באידיש: 

 

מסכת תענית, דף ט"ז - השיעור באנגלית: