אאא

מסכת תענית, דף י"ז - השיעור בעברית: 

 

מסכת תענית, דף י"ז - השיעור באידיש:  

 

מסכת תענית, דף י"ז - השיעור באנגלית: