אאא

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן מפרסם היום (שלישי) את דו"ח מימון המפלגות למערכות הבחירות לכנסת ה-21 והכנסת ה-22. בדו"ח העניק המבקר ציון חיובי למרבית המפלגות, אולם חלקן זכו לציון שאינו חיובי ואף נשללו מהן סכומים ניכרים ממימון הבחירות, בשל חריגות מתקרת ההוצאה.

מתוך כלל המפלגות שהתמודדו בבחירות לכנסת ה-21 ל-19, ניתן לרובן דו"ח חיובי. ואילו ל'דגל התורה', 'מרצ' ו'תעל' לא ניתן דו"ח חיובי.

על פי הדו"ח, 'דגל התורה' חרגה מתקרת ההוצאות בסך של 372,406 ש"ח (התקרה היא 8,306,400 ש"ח)ונשלל ממנה סכום של 30,000 שקלים.

'מרצ' חרגה מתקרת ההוצאות בסך של 871,608 ש"ח (התקרה= 13,844,000 ש"ח). ונשלל ממנה סכום של 75,000 שקלים.

סיעת תע"ל חרגה מתקרת ההוצאות בסך של 2,034,366 ש"ח (התקרה= 2,768,800 ש"ח) ונשלל ממנה הסכום של 100,000 שקלים.

הבחירות לכנסת ה-22: על פי דו"ח מבקר המדינה ל- 13 מהסיעות ניתן דוח חיובי ואילו ל-7 סיעות לא ניתן דו"ח חיובי.

סיעת גשר חריגה מתקרת ההוצאות בסך של 364,832 ש"ח (תקרה= 207,660 ש"ח) ונשלל ממנה הסכום של 30,000 שקלים.

הליכוד חרגה מתקרת ההוצאות בסך של 9,141,848 ש"ח (תקרה= 76,797,768 ש"ח).ונשלל ממנה הסכום של 200 אלף שקלים.

העבודה חרגה מתקרת ההוצאות בסך של 6,149,008 ש"ח (תקרה= 16,405,140 ש"ח) ונשלל ממנה הסכום של 200,000 שקלים.

בסיעת העצמאות, היו כך על פי המבקר, תרומות בסכומים גדולים מהמותר בשל חילוט ערבויות בסך כ-5 מיליון ש"ח והייתה חריגה מתקרת ההוצאות בסך 7,346,927 ש"ח, (תקרה= 4,384,395 ש"ח) ונשלל ממנה הסכום של 200,000 שקלים.

התנועה הירוקה חרגה מתקרת ההוצאות בסך 1,204,651 ש"ח (תקרה= 3,922,005 ש"ח) ונשלל ממנה הסכום של 100,000 שקלים.

מרצ חרגה מתקרת ההוצאות בסך 4,544,092 ש"ח (תקרה= 5,537,600 ש"ח) ונשלל ממנה הסכום של 200,000 שקלים.

לגבי סיעת ש"ס כתב המבקר, שהיו לה הוצאות שאינן בהתאם לחוק דרכי תעמולה בסך של 50,000 שקלים.

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן אמר נוכח הנתונים שהוצגו: "דו"ח ביקורת זה עוסק בביקורת על אופן ניהול החשבונות וההוצאות של הסיעות השונות, בגין שתי תקופות בחירות לכנסת ה- 21 וה-22 והתקופות השוטפות. אני רואה חשיבות רבה לדו"ח זה בשל העובדה שמדובר בכספי ציבור, ולכן על הסיעות השונות לפעול בתשומת לב מרובה ולבחון כל הוצאה כאילו הוציאו מכיסן הפרטי".

לדברי המבקר, לפי בדיקתו עד סוף שנת 2019, היו לכלל הסיעות התחייבויות שוטפות בסך כולל של כ- 223 מיליון ש"ח והתחייבויות לזמן ארוך בסך של כ- 109.7 מיליון ש"ח.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'חדשות' ותישארו מעודכנים

כמו כן, ל- 12 סיעות גירעון נצבר בהיקף של כ- 121 מיליון ש"ח. הגרעון הכולל של הסיעות עומד נכון לתקופה זו על כ- 98.9 מיליון ש"ח, כאשר מתוך כך לליכוד- 59.8 מיליון ש"ח, לבית היהודי - כ- 17.6 מיליון ש"ח, דגל התורה - כ- 7.9 מיליון ש"ח. כמו כן, עולה מהדוח כי שיעור הוצאות השכר מכלל ההוצאות של הסיעות לתקופה שוטפת זו נע בין כ- 33%-82%, בעוד ששיעור הפרסום לאותה תקופה נמוך משמעותית ועומד לכל היותר עד- 13%.

על פי נתוני חשבות הכנסת, סה"כ יתרת הלוואות של הכנסת לסיעות עומד על כ- 136.7 מיליון ש"ח: הליכוד - כ- 38.5 מיליון ש"ח, יש עתיד - כ- 18 מיליון ש"ח, חוסן לישראל - כ- 18 מיליון ש"ח, ש"ס - כ- 10 מיליון ש"ח, העבודה - כ- 8 מיליון ש"ח.

"המבקר קורא לסיעות לפעול לפירעון התחייבויותיהן", נמסר מטעם מבקר המדינה.

המבקר התייחס בסיום הדו"ח, גם לגבי הנושא של עלות העסקת עובדים.

העסקה מרכיב עיקרי בהוצאותיהן השוטפות של הסיעות. בביקורת זו וגם בקודמת נמצא כי שולמו תוספות שכר משמעותיות לעובדים בשל עומס עבודה בתקופת הבחירות, ללא אסמכתאות המבססות את הצורך ובלי שפורטו קריטריונים בנוגע לצורך לתת את התוספות דווקא לעובדים אלו. המבקר אנגלמן ציין כי על מנת להבטיח שימוש נאות וחסכוני בכספי ציבור, על הסיעות לקבוע נוהל להעסקת עובדים.