אאא

כמדי שנה, בנר ראשון של חנוכה, נערכה מסיבה בבית לפליטות בשכונת מאה שערים, שם לומדות ומתחנכות בנות יתומות - הדלקת נרות חנוכה, חלוקת דמי חנוכה ודברי חיזוק.

השנה, הגיע לחזק ולעודד את הבנות השבורות, הרבי מפינסק קרלין, שהטריח את עצמו במיוחד, בנוסף להדלקה המרכזית במרכז החסידות בירושלים והגיע להדליק עבור הבנות, ואף נשא דברי חיזוק וברכה.

בתוך דבריו הדגיש הרבי את גודל מעלת ימי החנוכה המסמלים את נצחיותו של העם היהודי, להתחזק דווקא מתוך מצבים של קושי וכאב, וכעת ניתן להגיע לפסגת החיים. 

עם סיום המעמד ברך האדמו"ר את דמי חנוכה שחולקו לבנות, והרעיף עליהן ברכות לרוב. 

הרבי הדגיש שבזמן חנוכה כאשר כל משפחות ישראל מתאחדים בבתיהם לחגוג את ימי החנוכה, זה הזמן המתאים לבוא לשמח בנות שלא זכו לכך, ולהאיר ולחזק את ליבן.

צפו בתיעוד