אאא

מליאת הכנסת אישרה היום (שלישי) באופן סופי ולאחר דיון סוער את חוק סמכות בתי הדין הרבניים בנוסח המקורי שהוכן בקדנציה הקודמת, ויאפשר לבתי הדין הרבניים לעסוק בתיקי עגונות שאינם מתגוררות בארץ.

ח"כ אורי מקלב חשף את צביעותם של אירגוני הנשים ואמר כי "כאשר הגענו לדיוני הוועדה חשבנו כי כולם יהיו למען אותן נשים עגונות, הגיעו לדיונים חברי כנסת, וארגונים רבים אך לא הייתה תמימות דעים, התברר כי ההתנגדות שלהם הייתה כנגד סמכויות בתי הדין הרבני, מול המשקל של עגינות אישה הם לא היו מוכנים לתת סמכות וכוח לבתי הדין הרבניים לטפל בזה. - כל הערכים שלכם הם צביעות אחת גדולה - אתם זורקים את כל הערכים שלכם בכדי לפגוע בבתי הדין הרבנים".

יוזם החוק הגאון רבי פנחס גולדשמידט נשיא 'ועידת רבני אירופה' ורבה של מוסקבה אמר כי "היום הוא יום בשורה לעשרות עגונות בחוץ לארץ שעד היום לא הייתה להן אפשרות לכפות על בעליהן לבוא ולהתדיין לפני בית דין בארץ, או לחילופין לקיים את פסקי הדין של בתי הדין בחו"ל. ישנה משמעות סמלית מיוחדת בכך שאירוע זה מתרחש בימי החנוכה, ומביא נקודות של אור ותקווה בחייהן של מעוכבות הגיטין בתפוצות.

"שמחה יתרה ישנה בכך שכל המפלגות המיוצגות בכנסת, מיהדות התורה ועד מרץ תמכו בחוק חשוב זה. גם היום הוכיח העם היושב בציון את הערבות ההדדית ליהדות התפוצות".

הרב גולדשמידט הוסיף ואמר כי "המשמעות האקוטית של החוק החדש נעוצה בעובדה שמבחינת המשפט האזרחי בתפוצות, די בכך שבעל מגרש את אשתו בגט אזרחי כדי שלא יחשב כמעגן, גם אם בני הזוג נישאו בנישואין הלכתיים. ועל כן עד עתה לא הייתה עילה ביד החוק הישראלי לנקוט סנקציות כנגד בעלים מעגנים שאינם אזרחי ישראל.

"לעומת זאת, על פי החוק שהתקבל היום, ניתן לעכב ואף לנקוט בסנקציות נגד בעל מעגן שלא שחרר את אשתו בגט כדת וכדין על פי ההלכה - גם אם התגרש ממנה בערכאה אזרחית - אף שאינו תושב ישראל".