אאא

מסכת תענית, דף י"ט - השיעור בעברית: 

 

מסכת תענית, דף י"ט - השיעור באידיש: 

 

מסכת תענית, דף י"ט - השיעור באנגלית: