אאא

מסכת תענית, דף כ' - השיעור בעברית:  

 

מסכת תענית, דף כ' - השיעור באידיש:  

 

מסכת תענית, דף כ' - השיעור באנגלית: