אאא

אלו הם זמני כניסת ויציאת שבת פרשת מקץ ל' כסלו, שבת חנוכה תשפ"ב.

בברכת שבת שלום, שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא.

לפני הדלקת הנרות מדליקים את נרות החנוכה.

הזמנים לפי שעון חורף

ירושלים - כניסה 15:59, יציאה 17:15

תל אביב - כניסה 16:13, יציאה 17:16

מודיעין עילית - כניסה 16:08, יציאה 17:15

אלעד - כניסה 16:07, יציאה 17:15

בית שמש: כניסה 15:58, יציאה 17:16

חיפה - כניסה 16:03, יציאה 17:14

צפת - כניסה 16:06, יציאה 17:11

באר שבע - כניסה 16:07, יציאה 17:17

בעולם:

פריז - כניסה 16:37, יציאה 17:49

לונדון - כניסה 15:38, יציאה 16:51

ניו יורק - כניסה 16:10, יציאה 17:14

אומן - כניסה 15:46, יציאה 16:58