אאא

פרק י': רבים תהו וחקרו אחר המסורת המופלאה שהובאה בספר 'שו"ת שיח יצחק' (סימן שמט) לגאון רבי יצחק וייס הי"ד (רב חסידי הונגרי בצ'כוסלובקיה שנספה בשואה), שהזכיר את מנהג "מקובלים ספרדים" שבחנוכה הולכים לקברות החשמונאים:

"מקובלי הספרדים... בארץ ישראל נוסעים אל כפר מודיעים כי שם מונחים הכהנים הצדיקים שנפלו במלחמה, אשר עשו עם אנטיוכוס הרשע".

לצערי הרב, לאחר חיפושים קדחתניים במאגרים ממוחשבים ובראשם 'אוצר החכמה' שמאגד יותר ממאה אלף ספרים, לא מצאתי בדל של מידע מיהם המקובלים הספרדים שכבר בתקופת המנדט הבריטי עלו לקבר מתתיהו לזעוק לריבון העולמים בימות החנוכה ולקרב את הגאולה.

ברם, בשנה שעברה, זכה כותב השורות להיפגש עם מקובל ספרדי מפורסם בקבר מתתיהו, הלו הוא הגאון הצדיק רבי יצחק בצרי, ממקימי ישיבת השלום בירושלים, מחבר ספרים רבים, אשר אחד ממפעליו הרוחניים הוא ליסוע לקברי צדיקים, שם תלמידיו מצלמים אותו דורש בדברי תורה שמופצים להמוני תלמידיו ומעריציו על ידי הרשתות החברתיות.

 המקובל הרב יצחק בצרי בשיחה עם ישראל שפירא

בשיחה בקבר מתתיהו בחנוכה תשפ"א סיפר הגר"י בצרי:

"אנחנו זוכים ברוך ה' להיות בציון של מתתיהו כהן גדול ביחד עם בנו יהודה, ואלעזר בהמשך. טמונים פה צדיקים גדולי עולם. זה יער המכבים, מקום נעשו ניסים גדולים לעם ישראל. המלחמה נעשתה מול 600 מליון יוונים שבאו להילחם כנגד עם ישראל.

"המקום הזה מסוגל לישועות גדולות ניסים ונפלאות, כל מי שבא רואה  פה ישועות. ב"ה מטפלים במקום ומשקמים אותו ומנסים לסדר אותו. יש פה גלעד שעשו למען החיילים שכבשו את המקום הזה, וכעת שיקמו את זה לאחר  שהגוים מחללים אותו".

שאלה: המקום זה החל להתפרסם ממש בשנים האחרונות והמצבה של אלעזר בשבוע האחרון. היכן טמונים שאר הילדים?

"יהודה קבור ליד אבא שלו, ואלעזר תמיד ידענו ששם הוא קברו, כבר לפני עשר שנים אמרתי את זה בסרטון, האבן שלידו זה לא סתם אבן אלא מצבה ששמו על קברו. יונתן המלך לא יודעים היכן הוא קבור. אנחנו יודעים שכל המקום הזה היה קברות המכבים".

ליד קבר אלעזר דרש הרב בצרי והזכיר את דבריו של הזוהר הקדוש על המלחמה ה'על טבעית' של מתי מעט שנלחמו מול 600 מיליון גוים מכל אומות העולם שנלחמו מול 13 יהודים - מתתיהו ובניו שהחליטו שלא מוותרים.

הסלע ליד קבר מתתיהו ביער בן שמן, שבחנוכה תשפ''א לראשונה נכתב עליו בדף A4 בנילונית שהוא 'קבר אלעזר החשמונאי', ובמהלך השנה נבנתה עליו מצבת שיש מכובדת. המקובל רבי יצחק בצרי העיד שכבר לפני עשר שנים הוא ידע שמדובר ב'קבר אלעזר', ולא מדובר ב'סתם אבן' (צילום: ישראל שפירא)
הסלע ליד קבר מתתיהו ביער בן שמן, שבחנוכה תשפ"א לראשונה נכתב עליו בדף A4 בנילונית שהוא 'קבר אלעזר החשמונאי', ובמהלך השנה נבנתה עליו מצבת שיש מכובדת. המקובל רבי יצחק בצרי העיד שכבר לפני עשר שנים הוא ידע שמדובר ב'קבר אלעזר', ולא מדובר ב'סתם אבן' (צילום: ישראל שפירא)

מרטיט ומבהיל הציטוט מהזוהר הקדוש על שבעים מלכים מאדום ושמונים מלכים מישמעאל שבאו להילחם נגד עם ישראל. בשמיים הקב"ה קרא לשרי שבעים אומות העולם והורה להם שהם חייבים לעזור ליהודים בניו. שרי הגויים ירדו לארץ והחזירו את החיצים שהגויים זרקו על היהודים, עד שב"ה נסו הגויים מכאן.

עוד מוסיף ומצטט הרב בצרי מהזוהר הקדוש שהמלאכים הגיעו ולקחו את השלל של הגויים מבתיהם, אל בתי היהודים.  

המקובל רבי יצחק בצרי מברך פעוט בחנוכה תשפ''א ליד קבר מתתיהו (צילום: ישראל שפירא)
המקובל רבי יצחק בצרי מברך פעוט בחנוכה תשפ"א ליד קבר מתתיהו (צילום: ישראל שפירא)
  • לתגובות, הערות, הארות, וכן לשליחת חומרים, מסמכים, ורעיונות למאמרים העוסקים בתחום היסטוריה יהודית, נא לפנות לכתובת אימייל: [email protected]