אאא

האדמו"ר מדושינסקיא ערך בימי החנוכה, מעמד הדלקה מיוחד לכלל ילדי החסידות, שהתכנסו בהיכל בית המדרש הגדול של החסידות ברחוב שמואל הנביא בירושלים.

במעמד, נשא הרבי דברי ברכה וחיזוק לילדים, ולאחר מכן עברו כולם לקבלת 'חנוכה געלט' מידי הרבי.