אאא

ראש ישיבת סלבודקא, הגאון רבי דב לנדו, השתתף בשמחת האירוסים לנאמן ביתו, ולראשונה זה שנים, הקריא את שטר התנאים באירוסים.

החתן, הוא הבה''ח אבא חייא גריינימן מבחירי ישיבת סלבודקא ונכדו של הגאון רבי ברוך גריינימן, ראש ישיבת "תלמידי החפץ חיים" בצפת, שהתארס עם בת הרב צבי היינריך, ספרא דדיינא בבית דין צדק בני ברק.

לראשונה, בעקבות קרבתו של החתן לרה"י, חרג ראש הישיבה ממנהגו והקריא את שטר התנאים בשמחת האירוסים, על אף שבדרך כלל נהוג בישיבה שראש הישיבה הגרמ"ה הירש קורא את התנאים.