אאא

מסכת תענית, דף כ"ט - השיעור בעברית:  

 

מסכת תענית, דף כ"ט - השיעור באידיש: 

 

מסכת תענית, דף כ"ט - השיעור באנגלית: