אאא

מסכת תענית, דף ל' - השיעור בעברית:  

 

מסכת תענית, דף ל' - השיעור באידיש:  

 

מסכת תענית, דף ל' - השיעור באנגלית: