אאא

מסכת מגילה, דף ב' - השיעור בעברית: 

 

מסכת מגילה, דף ב' - השיעור באידיש:  

 

מסכת מגילה, דף ב' - השיעור באנגלית: