אאא

מסכת מגילה, דף ד' - השיעור בעברית: 

 

מסכת מגילה, דף ד' - השיעור באידיש:  

 

מסכת מגילה, דף ד' - השיעור באנגלית: