אאא

אבל כבד בשכונת גבעת שאול הירושלמית לאחר שתושבת השכונה, האישה החשובה מרת מרים רבקה בריינס ע"ה נפטרה לאחר מחלה קשה, והיא בת 49 בלבד.

המנוחה היא אשת הרב ניסן יצחק בריינס, מהאברכים החשובים בשכונה. מכריה מתארים אותה כאשת חסד שדאגה רבות בין היתר לאורך ימי חייה להכנסת אורחים, ובפרט של בחורי ישיבות שהיו באים להתארח בביתה.

בתקופה האחרונה חלתה המנוחה במחלה הידועה רח"ל, ומאז מצבה הבריאותי ידע עליות ומורדות, תוך שהיא סובלת מייסורים קשים, עד אשר היא השיבה את נשמתה ליוצרה.

בפטירתה הותירה אחריה עשרה ילדים, ששה מתוכם שטרם נישאו ואשר נשארו כעת ללא אימא, נכדים וצאצאים ההולכים בדרך התורה.

הלווייתה תתקיים הערב בשעה 21:00 בשכונת גבעת שאול, להר המנוחות שם היא תיטמן.

תהא נשמתה צרורה בצרור החיים.