אאא

מסכת מגילה, דף ז' - השיעור בעברית:   

 

מסכת מגילה, דף ז' - השיעור באידיש:    

 

מסכת מגילה, דף ז' - השיעור באנגלית: