אאא

מסכת מגילה, דף י' - השיעור בעברית:  

 

מסכת מגילה, דף י' - השיעור באידיש:  

 

מסכת מגילה, דף י' - השיעור באנגלית: