אאא

מסכת מגילה, דף י"ב - השיעור בעברית:  

 

מסכת מגילה, דף י"ב - השיעור באידיש:  

 

מסכת מגילה, דף י"ב - השיעור באנגלית: